Na de overgang van het communisme naar het kapitalisme in 1988 heeft Polen dankzij subsidies uit Brussel een enorme ontwikkeling meegemaakt, op allerlei gebieden. Met name de infrastructuur is enorm verbeterd, evenals het welvaartspeil. De economie groeit bovengemiddeld; het is dan ook geen wonder dat er vanuit het westen toenemende belangstelling is ontstaan om in Polen te investeren. Wij willen u graag helpen om geschikte objecten voor u te vinden.

Geheel Polen is ongeveer acht keer groter dan Nederland met als hoofdstad Warschau. De 38 miljoen inwoners, die voor 95% Rooms katholiek zijn, zijn over het algemeen erg vriendelijk en gastvrij, chauvisitisch, ijverig en ondernemend, maar slordig in het nakomen van afspraken en soms erg langdradig.

De Poolse munteenheid is de Zloty, deze bestaat uit 100 grosze. Voor €1 krijg je nu ongeveer ¤4,70.

Polen zijn behoorlijk individualistisch en nationalistisch. De oorzaak hiervan is te vinden in de tragische geschiedenis van Polen. Polen zijn relatief goed bereisd en goed op de hoogte van wat er in Europa te koop is.

De tweede wereldoorlog die in 1939 in Gdansk een aanvang nam, heeft Polen zwaar getroffen. Veel mensenlevens zijn verloren gegaan en er zijn grote verwoestingen aangericht. In 1944 werd Warschau voor 84% verwoest als represaille voor het ondergronds verzet. Dit mondde uit in de opstand van Warschau. Van de ongeveer 1,3 miljoen inwoners voor de oorlog waren er 350.000 joods. Hiervan hebben slechts enkelen de oorlog overleefd.

Na de oorlog heeft er een grenswijziging plaatsgevonden waarbij grote delen van Duitsland bij Polen werden gevoegd onder communistisch bewind. Daardoor zijn grote landgoederen veranderd in kolchozen, ofwel staatsboerderijen, waarbij soms een heel dorp van een boerderij afhankelijk was. Deze grond kwam in 1945 in handen van de staat.

Daarnaast zijn in Polen altijd, ook onder het communistische regime, een groot aantal kleine agrarische gezinsbedrijven blijven bestaan. Ook nu nog bestaat de agrarische sector voor zo’n 75% uit deze kleine zelfvoorzienende bedrijfjes.

Vanwege de zeer negatieve ervaring met het communisme zijn de Polen nu bang voor het opnieuw verliezen van hun vrijheid. Vandaar de enorme steun aan Oekraïne, onder andere in de vorm van de opvang van vluchtelingen.

Het Poolse recht kent voor buitenlanders belemmeringen en obstakels om rechtstreeks als privé persoon c.q. natuurlijk persoon een onderneming in Polen te starten of over te nemen. Bij de overweging om te gaan ondernemen c.q. investeren in Polen behoort de keuze van de rechtsvorm dan ook om meerdere redenen een belangrijke rol te spelen.

Bodem en klimaat

De grond wordt verdeeld in klassen, van 1 tot 6. De beste grond is klasse 1. De klassenaanduiding is onder andere afhankelijk van de vruchtbaarheid en de bewerkbaarheid. Klasse 1 komt bijna niet voor. Klasse 6 is slechte grond.

De bodem bestaat voor meer dan 50% uit zandgrond. Dit bodemtype wordt afgewisseld door bodems langs de waterlopen, kleine oppervlakten vruchtbare zwarte veengronden en bruine bosbodems. Dit laatste bodemtype, 20% in totaal, komt in het zuiden veelal op de lössgronden voor. Naast de bruine bosbodems treft men op de plateaus van zuid-Polen ook bodem in kalksteen en zwarte aarde.

Hoewel de grondprijzenbehoorlijk zijn gestegen, is de prijs per Ha nog relatief laag.

Het westen van Polen heeft een mild zeeklimaat, het oosten heeft duidelijk een landklimaat. De lengte van het groeiseizoen varieert van 190 dagen in het noordoosten en zuidelijke berggebieden tot 230 dagen in het weesten en op de plateaus in het zuiden en midden van het land. De gemiddelde neerslag in Polen is 600 mm per jaar en varieert van 800 mm in de Karpaten en Silezië tot gemiddeld 450 mm in Centraal Polen. In het westen is de neerslag tussen 550 en 700 mm per jaar. De gemiddelde temperatuur bedraagt ca. 9° Celcius. In de zomertijden stijgt deze tot boven de 15° Celcius.

In dit figuur ziet u een kaart waarin de gemiddelde temperatuur en neerslag in de verschillende gebieden van Polen worden weergegeven.

Create your account