Huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen.

We komen reeds meer dan 25 jaar in Polen en hebben daar een blauwe bessen kwekerij. Mede doordat verschillende seizoenwerkers op ons bedrijf uit Oekraïne komen, voelen we ons betrokken bij de enorme ramp die zich daar voltrekt. Om enigszins te doen wat we kunnen, willen we via het aan ons gelieerde bedrijf Rekripol Sp.zoo  in Starkow, gemeente  Rzepin, trachten  voor ongeveer 50 vluchtelingen huisvesting te verzorgen.

Voorstel: om in Rzepin (Polen) huisvesting te verlenen aan Oekraïense vluchtelingen.

REKRIPOL sp.zoo stelt kosteloos 4000 m² grond met infrastructuur beschikbaar gedurende minimaal 3 jaar voor het plaatsen van 9 wooneenheden voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Er wordt gezorgd voor uitvoering, organisatie en toezicht ter plaatse. Daarnaast is er hulp met zoeken van werk en faciliteiten voor de vluchtelingen. Met name in de maanden Augustus en september zijn veel mensen nodig om blauwe bessen te plukken.
(Contact Polen: J. De Lange – 0048 783 083 047)

Uitvoering: verkrijgen van 9 stacaravans in bruikleen voor minimaal 3 jaar.

In herfst 2023 evaluatie: De units worden teruggenomen, worden overgenomen of blijven staan in eigendom van de huidige eigenaar bijvoorbeeld voor eigen gebruik. (De caravans zijn gesitueerd naast de bosrand van uitgestrekte bossen.)

Rekripol is bereid na 3 jaar of later, voor zover gewenst, de door u gedane investeringen (c.q. de stacaravans), in overleg, tegen een in gezamenlijk overleg overeengekomen prijs over te nemen.

Voor het transport van de woonunits, stacaravans of chalets zoeken wij financiële ondersteuning, evenals voor het creëren van een speelplaats voor de kinderen en een gebouw voor eventueel samenkomsten/recreatie, alsmede voor het plaatsen van wasmachines en de aanleg van G.W.E.

Indien u niet zelf een geschikt object bezit, kunt u samen met ons in overleg een hele, een halve of een kwart caravan, in combinatie met anderen kopen. De stacaravan blijft bij u in eigendom, voor het deel dat u er in hebt geïnvesteerd. U geeft de unit in bruikleen zoals hierboven is uitgelegd.

Een bruikbare stacaravan kost tussen 8 en 12.000 euro. Als u aangeeft welk bedrag u wilt investeren zorgen wij in overleg met u voor een goede match betreffende de door u gewenste aankoop.

Indien u een unit heel of gedeeltelijk aanschaft wordt op de plattegrond aangegeven welke unit u toebehoort.

Voor de overige kosten die moeten worden gemaakt, of zoals hierboven reeds vermeld, vragen we uw medewerking. Dit kan door middel van een voor minimaal 3 jaar renteloze lening in afgeronde bedragen van €1000. In onderstaande alinea staan de betaalgegevens.

IBAN: NL42 RABO 0345 8830 63
t.n.v.: Polen Informatie en Bemiddelings Centrum BV
Onder vermelding van: Huisvesting vluchtelingen.

Na ontvangst van uw overboeking wordt separaat een ontvangstbewijs aan u verzonden.

Indien u een in uw bezit zijnde  stacaravan, of chalet  in bruikleen wilt geven, verzoeken wij u een u omschrijving en foto’s te zenden aan de contactpersoon in Nederland.

Contactpersoon in Nederland:
Job Lookman                     06-11 78 83 63           jlookman@g.mail.com
H. Nieuwenhuis                 06-17 55 60 50          h.nieuwenhuis@poleninfo.nl

Contactpersoon in Polen:
J. de Lange (Starkow)        0048 783 083 047

Postadres:
Polen Informatie & Bemiddelings Centrum BV
Postbus 173
2130 AD  Hoofddorp

Hier ziet u een plattegrond van hoe de kavels zijn verdeeld.

Create your account